Webbplats under uppbyggnad för ett företag som startar Q3 2019           "Pelle Johansson Miljö- och Samhällsbyggnadskonsult AB"
Öka er kapacitet och förmåga!


Mina tjänster  

Produktionsstöd

 • Kapa toppar och arbeta ner ärendebalanser i den ordinarie ärendehanteringen
 • Remisser och Motioner. Beredning av svarsunderlag
 • Skriva fram ärenden till KS/KF från styrelser och nämnder eller från externa intressenter utifrån gällande politiska styrdokument så som budget, översiktsplan, miljöprogram etc.

Expertstöd

 • Utredningar, förstudier, underlag och förslag till politiska styrdokument
 • Omvärldsanalys, nationellt och internationellt
 • Bench Marking. Allt från enkla jämförelser till långsiktiga förändringsprojekt i samarbete med andra aktörer.
 • Utvärderingar och granskningar av ledning och styrning samt kvalitet och effektivitet internt i organisationen
 • Avtalsfrågor inom fastighetsrätt, plan- och bygg och miljö, Exploateringsavtal, genomförandeavtal, Köpeavtal, servitut, nyttjanderätt, tomträtt
 •  Eventplanering o d. Strategier och planering inför deltagande i mässor och event inom miljö och samhällsbyggnadsområdet

Chefs- och medarbetarstöd

 • Coaching av individer och grupper, chefer och medarbetare
 •  Konflikthantering

Projekt- och processtöd

 • Projektledning och projektadministration
 • Vägleda och stödja arbetsprocessen vid olika typer av utvecklings- och förändringsarbeten