Webbplats under uppbyggnad för ett företag som startar Q3 2019           "Pelle Johansson Miljö- och Samhällsbyggnadskonsult AB"
Öka er kapacitet och förmåga!


Om mig 

Jag har arbetat med miljö- och samhällsbyggnadsfrågor i ledande befattningar i stora och medelstora kommuner i 40 år. Jag vet vad som krävs för att få nöjda uppdragsgivare i en politiskt styrd organisation, inte minst med blocköverskridande majoriteter som är så vanligt idag. 

Som chef i många år på olika nivåer har jag utvecklat ett coachande förhållningssätt och jag har lång erfarenhet av att motivera och utveckla medarbetare så att de når och överträffar verksamhetens mål. I chefsrollen har jag också lärt mig att hantera omstruktureringar, konflikter, svåra samtal med mera på ett sätt som leder framåt för alla inblandade parter. 

Min bakgrund i korthet framgår nedan. Min CV finner du här.

Stockholm Stad

2017-2019
 • Fastighetsstrateg 
 • Investerings-planering
 • Fastighetsutveckling
 • Stadsutveckling


Västerås Stad

1995-2004, 2009-2017
 • Miljö- och samhällsbyggnads-direktör
 • Planeringsstrateg
 • Lantmäteridirektör

Lantmäteriet

2004-2009
 • Överlantmätare och regionchef för Stockholms, Uppsala, Västmanlands och Gotlands län

Övrigt

1979-1995
 • Stadsingenjör i Kalmar kommun
 • Mätningschef i Gotlands kommun
 • Exploaterings-ingenjör i Gotlands kommun